تبلیغات
کُنج درون

کُنج درون
شو بدان کُنج درون خُمّی بجوی
پیوندهای روزانه

انسانیت به چیست؟

حضرت امام: انسانیت به روح است نه به جسم

«انسان داراى روحى است و جسمى. آنكه انسان به او انسان است، روح انسان است نه جسم انسان. دعا كنید كه آنهایى كه روحشان معلول است، آنها شفا پیدا كنند... اگر روح شما سالم باشد و روح شما آزاد و قوى باشد، چه باك كه دست یا پاى انسان معلول باشد. دست و پاى انسان مناط انسانیت نیست. این قشر [پوست] است؛ لُبِّ انسان روح انسان است، نفس ناطقه انسان است. وقتى نفس ناطقه انسان قوى شد، باكى از این نیست كه جسمش علیل باشد. انسان به روح، انسان است.» (صحیفه امام، ج‏6، ص: 246)

***********

اعتراض امام به تنزل شأن مرجعیت

یکی از دغدغه های حضرت امام در دوران زندگی، حفظ و ارتقاء شأن مرجعیت شیعه و رفع اختلاف روحانیت بود. در همین راستا در اسفند سال 1350 به روحانی و عالم مبارز، آیت الله اشرفی اصفهانی نامه ای نوشته و ضمن تأکید بر ضرورت رفع اختلافات در منطقه كرمانشاه، به افول نقش و مقام مرجعیت به مسأله گویی و عدم پرداختن به امور اساسی و اصلی اعتراض کرده و می نویسند:

«اخیراً مطالبى از كرمانشاه مى رسد كه موجب تأثر و تألم این جانب است؛ در این زمان كه حضرات روحانیون از هر زمان دیگر بیشتر احتیاج به وحدت كلمه و تفاهم دارند چه شده است كه در آن محل این نحو اختلافات دیده مى شود؟ «مرجعیت» كه حقیقتش امروز جز مسأله گویى نیست، ارزش آن ندارد كه آقایان در پیرامون آن بحث كنند. امید است كه هر چه زودتر به این وضع خاتمه داده شود.» (صحیفه امام، ج‏2، ص: 423)

*******

علاقه و ارتباط امام با دانشجویان خارج از کشور

از روزهای نخست مبارزات

فضای بسته و سنتی پیش از انقلاب حوزه های علمیه مانع ارتباط حضرت امام با دانشجویان و قشر جوان دانشگاه ها نبود. ایشان از همان سالهای نخست مبارزات با این قشر تحصیلکرده و آگاه و روشنفکر، چه در داخل کشور و چه خارج از کشور ارتباط داشته و خود را دوستدار و علاقه مند به آنها می دانست. چنانکه در اسفند سال 44، طی نامه به یكى از دانشجویان مقیم اروپا می نویسند:

«اخیراً در ایران شایع كرده بودند كه این جانب اجازه ندادم نماینده دانشجویان مقیم اروپا را كه براى ملاقات من آمده بود، ملاقات حاصل شود. و... مطلب خلاف واقع بوده است و ممكن است این نحو شایعات از دستگاه [رژیم شاه] باشد براى نگران نمودن جوانان دانشگاهى و ایجاد شكاف بین این جانب و آنها، خوب است رفع این سوء تفاهم را خود آقایان دانشجویان مقیم اروپا بنمایند؛ چون دستگاه از این نحو امور استفاده مى‏كند.» (صحیفه امام، ج‏2، ص: 72)

***********

تأکید امام بر آزادی آراء و عقاید

«آزادى آرا در اسلام از اول بوده است، در زمان ائمه ما- علیهم السلام- بلكه در زمان خود پیغمبر آزاد بود. حرفهایشان را مى زدند. ما حجت داریم. كسى كه حجت دارد از آزادى بیان نمى ترسد لكن توطئه را اجازه نمى دهیم... اگر حرفى دارید بیایید در تلویزیون بگویید.» (صحیفه امام، ج‏6، ص: 277)

***********

محكومیت چماق دارى به هر شكل

امام: چماقداری نشانه ضعف است.

امام خمینی هر نوع اعمال زور و چماقداری را محکوم و رد کرده و می فرماید: «چماق كشى و چماق بازى از بدترین چیزهایى است كه در آخر سلطنت محمد رضا درست شد. از باب اینكه ضعیف شده بود، مى خواست با چماق خودش را تقویت كند. و بعد از انقلاب و در بین انقلاب باز همین چماقها، حتى در حوزه علمیه قم هم به كار رفت و [در] خیابانها [ریختند] شیشه ها را شكستند، و خیال كردند با چماق مى شود یك چیزى پیدا كرد.

و حالا هم همین مسأله هست: لكن آن چماق زبان و چماق قلم بالاترین چماقهاست كه فسادش صدها برابر چماقهاى دیگر است.» (صحیفه امام، ج‏14، ص: 145)

*************

دست از شعار بردارید و به شعور برسید!

«امیدوارم كه مسلمین و خصوصاً سران مسلمین از شعار به اسلام- كه یك پوششى است براى عدم عمل به احكام اسلام- دست بردارند، و به اسلام به حسب آنچه كه هست فكر كنند و عمل كنند. تا كنون گرفتارى مسلمین و ملتهاى مظلوم اسلامى این بوده است كه سران آنها به شعار اسلامى اكتفا مى كردند؛ و در پوششِ شعارْ مقاصد دیگرى كه داشتند اجرا مى كردند. من امیدوارم كه ملتهاى اسلامى، و خصوصاً دولتهاى آنها از شعار منتقل بشوند به شعور و عمل به اسلام و قرآن كریم.» (صحیفه امام، ج‏14، ص: 162)

***********

خطر بیمارى مَنیّت و خودخواهى‏

حضرت امام: ما، هیچکس دیگر نه! منیت است.

«توجه داشته باشید كه به این بیمارى همه ما مبتلا هستیم، و بیمارى عمومى است... و آن بیمارىِ مَنیّت است، خودخواهى است. انسان تا آن آخر هم خودخواهیش هست. از این مرض مگر به مدد انبیا- علیهم السلام- و به مدد خداى تبارك و تعالى نجات پیدا بكند؛ یا لا اقل كم بشود این بیمارى در او. شما توجه بكنید كه حتى الامكان توجه به این بیمارى داشته باشید كه این طور نشود كه شما بگویید ما، و هیچ كس دیگر نه. من هستم، و هیچ كس دیگر نه. این در باطن آدم هست. این طور نیست كه كسى بتواند بگوید كه نه، در باطن من خودخواهى نیست. این هست، منتها كم و زیاد دارد.» (صحیفه امام، ج‏14، ص: 173)

**********

حضرت امام خطاب به حاکمان:

حاكمیت بر قلوب مهم است!

«كوشش كنید كه حكومت بر قلوب كشورهاى خودتان بكنید؛ نه حكومت بر ابدان، و قلوب از شما كناره بگیرند. مسلمین اگر بخواهند موفق بشوند و از زیر تعهدهاى اجانب و سلطه آنها بیرون بیایند، حكومتهاى آنها باید كوشش كنند كه قلوب ملتِ خودشان را به دست بیاورند حكومت بر قلوب؛ یك حكومت شیرین است؛ به خلاف حكومت بر ابدان كه قلوب با آنها نباشد... اشكال مسلمین این است كه در بسیارى از حكومتها حكومت بر ابدان است، آن هم با فشار؛ و لهذا موفق نیستند.» (صحیفه امام، ج‏14، ص: 178 تا 180)

************

وظیفه روحانیون؛ انجام كارها بر طبق موازین شرعیّه

«شما آقایان [روحانیت] تكلیف دارید كه كارهایى كه انجام مى دهید، در تمام قشرهاى روحانیت كه در ملت هستند و مشغول خدمت هستند، كارها بر وِفْق موازین شرعیه باشد، هیچ تخلف از موازین شرعیه نشود تا بهانه به دست دشمن ندهد. این تكلیف شماست كه تخلّف از احكام اسلام نكنید.» (صحیفه امام، ج‏14، ص: 190)

************

پاسخ جالب امام به نامه جمعی از دانش آموزان امریكا

حضرت امام در پاسخ نامه دانش آموزان دبیرستان اسپرینگ دال ایالت اركانزاس امریكا، ضمن تأکید بر این که امتیاز انسانها نسبت به یكدیگر به تقواست نه رنگ پوست، می نویسند:

«فرزندان عزیز خوب دبیرستان اسپرینگ دال ایالت اركانزاس امریكا. نامه محبت آمیز و هدیه ارزشمند شما عزیزان را دریافت نمودم. من مى دانم كه سرخپوستان و سیاهپوستان در فشار و زحمت هستند. در تعلیمات اسلام فرقى بین سفید و سرخ و سیاه نیست. آنچه انسانها را از یكدیگر امتیاز مى دهد تقوا و اخلاق نیك و اعمال نیك است. از خداوند بزرگ مى خواهم شما فرزندان عزیز را موفق كند و به راه راست هدایت فرماید.

یك جزوه از كلمات نصیحت آموز پیغمبر بزرگ اسلام را كه براى كودكان ایران هدیه داده اند، براى شما عزیزان مى فرستم، و به شما دعاى خیر مى كنم. امید است در ارزشهاى انسانى موفق باشید.» (صحیفه امام، ج‏14، ص: 224)

************

امامان جمعه و جوانان

حضرت امام: لزوم برخورد برادرانه ائمه جمعه با جوانان

«آن چیزى كه من از آقایان [ائمه جمعه] تقاضا مى كنم این است كه آقایان ارشاد كنند مردم را، دعوت كنند مردم را. اگر- فرض كنید- كه این جوانها، اینها هم نه اینكه سوء قصد دارند، اینها هم یك اشتباهاتى دارند، یك خطاهایى دارند، البته ممكن است كه از گروههاى مختلفى كه همه منحرف هستند نفوذ كرده باشند در بین اینها، لكن شما نصیحتشان كنید، با برادرى با آنها رفتار كنید. وقتى نصیحت كردید و آنها فهمیدند راه چیست، اكثراً این طور هستند كه تابع مى شوند و باید با اینها با برادرى رفتار كرد و موعظه كرد و نصیحت كرد. و اگر فرض كنید یك خطایى از این گونه افراد مى شود، در نماز جمعه طرح نشود... در بعضى جاها هست كه- یك مطلبى كه واقع مى شود آقاى امام جمعه مى روند و اظهار مى كنند كه كِیَكْ یك همچه كارى كرده است، فلانى این كار را كرده؛ این شأن امام جمعه نیست كه در محضر همه مردمى كه هستند- فرض كنید- حیثیت یك آدمى را كه خطا كرده، اشتباه كرده، یا- فرضاً- تعمّد كرده، این را از بین ببرند. باید آقایان ارشاد كنند، دعوت كنند. همان طورى كه مأموریم به دعوت، ما دعوت كنیم و ان شاء اللَّه، امور اصلاح بشود.» (صحیفه امام، ج‏16، ص: 99)

*************

یادی از آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی

هفت اسفند روز رحلت این عالم ربانی است. آن مرحوم

پس از تکمیل مقدمات علوم دینی در آمل، در سال ۱۲۹۶ ش عازم تهران گردید. در‌ مدرسه عالی سپهسالار (شهید مطهری) با مدیریت سید حسن مدرس ادامه تحصیل داد. پس از ده سال اقامت در تهران، و تحصیل در فلسفه و فقه و اصول منطق و ادبیات و بخشی از خارج فقه،‌ به قم رفت و پنج سال در خدمت اساتیدی چون شیخ عبدالکریم حائری یزدی، حجت کوه کمری، سید علی یثربی و شاه آبادی به تکمیل تحصیلات خود پرداخت. سپس‌ روانه نجف شد و بیش از سی سال را در آن شهر گذراند. در سال ۱۳۴۰ش پس از فوت آیت الله بروجردی به ایران بازگشت و حوزه درس خارج فقه و اصول را در قم دایر کرد. پس از تبعید امام خمینی، عده ای از شاگردان امام نیز به حلقه درس او پیوستند.

با آغاز اعتراضات مراجع و روحانیت به اقدامات رژیم شاه از اوایل دهه چهل، ایشان نیز همراه با سایر علما و مراجع حضور داشتند و به‌ اتفاق هشت نفر از فقهای حوزه علمیه قم، اعلامیه ای در مخالفت با آن‌ لایحه منتشر ساخت. در ادامه مبارزات نیز امام را همراه و حامی بود.

بعد از پیروزی‌ انقلاب اسلامی نیز همواره از آن حمایت می نمود. تا این که هفتم اسفند ۱۳۷۱،‌ درگذشت‌ و در جوار مرقد حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد.
طبقه بندی: سیاسی و اجتماعی،
[ شنبه 9 اسفند 1393 ] [ 08:16 ق.ظ ] [ محمد رجایی نژاد ]

درباره وبلاگ

«شو بدان کُنج درون خُمّی بجوی»،
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

قالب میهن بلاگ download قالب بلاگفا وبلاگ اسکین قالب بلاگ اسکای قالب وبلاگ وبلاگ نویسان قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین