تبلیغات
کُنج درون

کُنج درون
شو بدان کُنج درون خُمّی بجوی
پیوندهای روزانه

شرح بی نهایت  حریم 153

عدالت از نگاه امام خمینی

رئیس مذهب ما در محکمه ای علیه او بود، حاضر می شد.

«احكام اسلام روى عدالت است. زندگى حكام با پایین ترین افراد، یك طور بوده است. رئیس مذهب ما... زندگى اش از همه افراد ملت پایینتر بود. عدالت را بالاتر از هر كس كه تصور شود اجرا مى كرد. در محكمه اگر ادعایى علیه او بود حاضر مى شد، در محكمه مى نشست. حكم خلاف [قاضى‏] را قبول مى كرد. تشیع در عین مقاومت، عادل است؛ و عدالت یعنى «نه ظلم بكن و نه زیر بار ظلم برو». برنامه تشیع را امام ما در این دو كلمه خلاصه كرد: نه تحمل ظلم بكن و نه ظالم باش. برنامه كلى تشیع و اسلام همین است.» (صحیفه امام، 5/531)‌

**************

خطر اساسی برای اسلام چیست؟

امام: لغزش علما، خطر اساسى براى اسلام است.

در این باره حضرت امام می فرماید: «باید علما فكر بكنند. باید محاسبه كنند خودشان را. یكى از چیزهایى كه در منازل سِیر هست محاسبه است كه انسان آن وقتى كه خلوت است بین خودش و خدا، خودش را به حساب بكشد. محاسبه كند خودش را كه من در این راهى كه دارم مى روم چه كردم امروز، من چه كردم؟ محاسبه كنید خودتان را. هم محاسبه كنیم همه خودمان را و همه ملت، همه مسلمانها و در رأس علما... از خدا بخواهید كه ماها از لغزش دور باشیم. خودتان بخواهید براى خودتان، و براى همه ملت. ملت بخواهد براى خودش، و براى علما دعا كنند كه این طبقه لغزش پیدا نكنند كه به لغزش آنها اسلام در خطر است.» (صحیفه امام، 11/499)

**********************

نجات كشتى انقلاب، وظیفه همگانى‏

«توجه داشته باشید به اینكه امروز روزى نیست كه ما و شما و ملت ما و همه توجه به گرفتارى خودشان؛ گرفتارى شخصى، داشته باشند. یك روزى كه یك گرفتارى براى اسلام دارد پیش مى آید، یك گرفتارى براى كشور دارد پیش مى آید، در معرض این است كه مفسدها افساد بكنند و بخورند این كشور را. برگردانند به حال دیگر، كه همه چیزمان از بین برود، روز این نیست كه ما بنشینیم بگویم كه حقوقم كم است. خانه ام چه جورى است. الآن روز این نیست. باید الآن ما این كشتى كه از همه اطراف موجهاى بسیار خطرناك به آن متوجه است... نجات بدهند.» (صحیفه امام، 11/399)

********************

خاطراتی از دوران حضور امام در قم

از خانم دکتر طباطبایی (عروس حضرت امام)

ایشان نقل می کند: یادم مى آید وقتى كه حضرت امام در قم دستور تشكیل نهضت سوادآموزى را صادر كردند، من هم در مدرسه اى در یك كلاس درس مى دادم و عده زیادى از خانمها در آن شركت مى كردند. اتفاقاً از همان موقع امام مبتلا به بیمارى قلبى شدند كه نزد ایشان مى رفتم. یكى از مسائلى كه همیشه خوشحالشان مى كرد و از من مى خواستند كه درباره اش برایشان بگویم، همین كار سوادآموزى بود. وقتى كه از برنامه هاى كلاس مى گفتم، خوشحال مى شدند و چهره شان باز مى شد. همین موضوع باعث شده بود كه من حرفهایم را گاهى تكرار كنم. با اینكه مى دانستند بچه كوچك دارم و این كار را هم در خارج از خانه انجام مى دهم، ایرادى نمى گرفتند؛ و یا اینكه مى دانستند دخترشان خانم فریده مصطفوى نیز در قم مشغول كارند و مؤسسه نسبتاً بزرگى را اداره مى كنند، منع نمى كردند. مى گفتند:

«فعالیت كنید ولى حدود شرعى ـ از جمله رضایت همسر ـ را رعایت كنید.»

بنابرین، با رعایت موازین شرعی، هیچ منعی برای کار یا تحصیل قائل نبودند.

************

یکی از علل مهم قیام مردم ایران

از نگاه امام: اعمال فشار و عدم آزادی

حضرت امام در مصاحبه با لوسین ژرژ (اوایل سال 57) که پرسیده بود:به نظر شما علت شعله ور شدن قیامهاى ایران چیست؟ چرا این طغیانها در حال حاضر رخ داده است؟

فرمودند: «فشار و قهرى كه شاه و پدرش اعمال كرده اند، بدبختیهایى كه ملت ما دچارش شده است، مردمى كه از آزادى شان، استقلالشان، پیشرفتشان و زندگى خوبشان محروم شده اند، وعده هایى دروغى كه در پانزده سال اخیر مغزشان را پر كرده است، روى هم رفته منشأ تظاهرات مذكور است.» (صحیفه امام، 3/372)

*************

لزوم ارتباط بین علما و احزاب در داخل و خارج کشور

علما و احزاب هستند که باید مردم را متحد سازند.

حضرت امام در این باره معتقدند: «همه موظفیم كه روابط داشته باشیم؛ بین ما و خارج، بین جناحهاى داخل و جناحهاى خارجى، بین علماى اسلام با سایر علما، عُظَماى مراكز با سایر علماى بلاد، بین علماى اسلام با احزاب. روزى نیست كه حزبْ على‏ حده باشد و عالِمْ على‏ حده. حزبْ خودش، هیچ كار ازش نمى آید؛ عالم هم احتیاج دارد كه احزاب باشند در كار. این دو طایفه هستند كه مسلمین را باید با هم، مسلمین ایران را باید با هم جوش بدهند و همه با هم روابط داشته باشند و با صاحب منصبان هم باید روابط داشته باشند. ایجاد روابط باید باشد با صاحب منصبهایى كه شرافتشان از دست نرفته و شریف هستند.» (صحیفه امام، 3/419)

***********

6 بهمن 1357

دیدار سه تن شخصیتهای سیاسی و علمی آمریكا با امام

این سه تن (رمزی كلارك دادستان كل اسبق آمریكا، ریچارد فالك استاد دانشگاه پرینستون آمریكا، دان لویی نماینده سازمانهای مذهبی آمریكا) جهت دیدار و مصاحبه خدمت حضرت امام رسیده و پیرامون مسائل مختلف سیاسی و انقلاب به گفتگو نشستند.

یکی از پرسشها و دغدغه های آنها این بود که نقش مقاوم شیعه در برابر ظلم چیست؟ و اینکه وقتى شیعه به قدرت برسد چگونه عمل خواهد كرد؟

در این باره امام پاسخ می دهند: «تشیع همان طور كه مظهر مقاومت بوده است در تمام اعصار... اما هرگز اهل ظلم و ستم نبوده است. حكومتهایى كه بر اساس مذهب تشیع پیش آمده و ثبت شده در تاریخ، همان طور كه ظلم را تحمل نمى كرده‏اند، تحمیل ظلم را هم نمى كنند. اگر حكومتى با قانون اسلام پیش بیاید و مذهب تشیع آن را پیش ببرد، بنا بر آن است كه همین رویه را پیش ببرد. هیچ انسانى را بر اساس مسلك مذهبى تحت فشار و سلب آزادى قرار ندهد. تمامى انسانها در مذهب تشیع آزادند، مستقل هستند. و بر حسْب تشیع، با تمامى ملتها و دولتهایى كه با حكومت تشیع خوش رفتارى و احترام متقابل كنند.» (صحیفه امام، 5/532)‌

**************

«چکمه استبداد» یا «نعلین استبداد»

هر دو از نظر امام محکوم است.

حضرت امام در پاسه سؤال روزنامه هاى «اطلاعات» و «كیهان» که اظهار کرده بودند: بعضى از افراد و گروهها طى نامه و تلفنى به ما مى گویند كه ما از زیر «چكمه استبداد» به زیر «نعلین استبداد» مى‏روید و...

حضرت امام پاسخ می دهند: «آنها عمال شاه هستند. آنهایى كه این حرفها را مى زنند، سالهاست كه مى زنند... به آنها بگویید شاه دیگر بر نمى گردد. و شما اگر حكومت اسلامى را ببینید، خواهید دید كه دیكتاتورى در اسلام اصلًا وجود ندارد.» (صحیفه امام، 5/522)

*************

اهمیت و جایگاه افکار عمومی از دیدگاه امام

افکار عمومی به معنی قانون است.

حضرت امام در مصاحبه با تلویزیون فرانسه در برابر این سؤال خبرنگار که پرسیده بود: منظورتان در یكى از سخنرانیها كه قدرت را از راه قانون به دست مى گیریم چیست؟

جواب می دهند: «براى تغییر رژیم، فشار افكار عمومى به معنى قانون است. ما به استناد همین قانون، قدرت را به دست مى گیریم و حكومت را مستقر می كنیم.» (صحیفه امام، 5/523)

************

خودسرى ها، ریشه مفاسد و بى قانونى

 حضرت امام می فرماید: «همه مصیبتهایى كه در این سالها [زمان محمدرضا پهلوی] واقع شده است براى این بوده است كه دستگاهها سرِخود بوده اند... حكومت سرِ خود حكومت كرده، مقید به قوانین نبوده. وقتى كه این سرِ خود حركت كرد، كسانى هم كه دنبال او هستند از او یاد مى گیرند، اینها هم سرِ خود مى شوند. وقتى یك مجلسى را به طور سرِخودى و بدون رعایت قوانین به وجود آوردند، نمایندگان این مجلس هم سرِخود خواهند شد، پایبندِ قوانین نخواهند شد. باید اینها خاتمه پیدا بكند اگر بخواهد مملكت ایران یك مملكتى بشود كه مترقى به معناى واقعى باشد.» (صحیفه امام، 5/526)

*************

شهید متفکر از نظر امام کیست؟

در سال 60 یادنامه ای برای استاد شهید آیت الله مطهری زیر نظر آقاى دکتر عبدالكریم سروش تهیه شده بود كه امام خمینى نسخه اى از آن را، با نگارش مرقومه ذیل در ابتداى آن، به خانم فاطمه طباطبایى (عروسشان) اهداء می کنند.

در این یادنامه (6 بهمن 1360) مرقوم کردند:

«بسم اللَّه الرحمن الرحیم؛ یادنامه شهید متفكر مطهرى را به یادگارى و یادنامه خود به دختر عزیزم فاطى- وفقها اللَّه تعالى- دادم. امید است از كتب ارزشمند شهید ما هر چه بیشتر استفاده نموده و آن مرحوم را به دعاى خیر یاد نماید.» (صحیفه امام، 15/523)

************

شرط پشتیبانی ملت از نظام

امام: پشتیبانى ملت در گرو خدمت به آنان‏ است.

از دیدگاه حضرت امام پشتیبانی ملت از نظام و حکومت صرفاً به دلیل اسم و رسم آن نیست، بلکه شرطش خدمت به آنان است. به مسئولان نظام تذکر می دهد که مثل سابق عمل نکنید که وقتی پدر و پسر (رضا و محمدرضا پهلوی) رفتند مردم اظهار خوشحالی کردند. لذا می فرماید: «شما هم باید یك كارى بكنید كه اگر خداى نخواسته برایتان یك مشكلى پیدا شد، همین بازار و همین محله و همین كوچه بریزند و مشكل شما را رفع بكنند... آنها با سرنیزه مردم را نگه مى داشتند. [اما] الآن... مردم چون خودشان بودند، خودشان انقلاب كردند، كودتا در كار نبود، این نبود كه یك قدرتى بیاید و آن قدرت بخواهد یك كارى را بكند، خود كوچه و محله و بازار و روحانى و... همه شان داخل هم شدند و كار را انجام دادند. از این جهت الآن همه مردم احساسشان این است كه از خود ما هست، هر چه هست؛ خودشان را غریبه دیگر نمى دانند با شما، خودشان را خودى مى دانند، شما را فرزند خودشان مى دانند. باید شما به وظیفه فرزندى براى این ملت عمل بكنید، آنها هم به وظیفه پشتیبانى و پدرى؛ تا این نعمت هستش شما قوى هستید، قدرتمند هستید، هیچ قدرتى هم نمى تواند شما را از بین ببرد.» (صحیفه امام، 17/265)
طبقه بندی: سیاسی و اجتماعی،
[ دوشنبه 6 بهمن 1393 ] [ 08:38 ق.ظ ] [ محمد رجایی نژاد ]

درباره وبلاگ

«شو بدان کُنج درون خُمّی بجوی»،
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

قالب میهن بلاگ download قالب بلاگفا وبلاگ اسکین قالب بلاگ اسکای قالب وبلاگ وبلاگ نویسان قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین