تبلیغات
کُنج درون

کُنج درون
شو بدان کُنج درون خُمّی بجوی
پیوندهای روزانه

ذكر خدا موجب آرامش قلبهاست!

«انسان یك اعجوبه اى است كه از هر دو طرف غیر متناهى است؛ از طرف سعادت غیر متناهى و از طرف شقاوت غیر متناهى. ما باید میزان فصل [جدایی] ما بین انسان و حیوان را، انسان و شیطان را به دست بیاوریم، تا بتوانیم بفهمیم كى پیروز است و كى شكست خورده... آن چیزى كه انسان را مطمئن مى كند، آن خداست. آن ذكر خداست؛ بِذِكرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلوُب.» (صحیفه امام، 13/290)

*************

به اعتقاد امام

استقلال فرهنگی در گرو استقلال فکری و عملی دانشگاهها

حضرت امام در این باره، ضمن مطرح کردن پرسش هایی مثل «آیا یك فرهنگ مستقل ما داریم؟ فرهنگى كه دخالت غیر در او نباشد؟ یك دانشگاههایى كه مستقل باشد و خودش فكر كند؟ تحت فرمان خود رئیسهاى دانشگاه باشد؟ ما همچو چیزى داریم؟ ما همچو فرهنگى خواب دیدیم؟ از آن وقتى كه فرهنگ [پدید آمده است‏] از اول مشروطه تا حالا، [آیا] ما یك فرهنگى كه فرهنگ صحیحى باشد داشتیم؟ یا یك فرهنگ وابسته بوده؟ یعنى فرهنگى بوده است كه دیگران براى ما درست كردند!» (صحیفه امام، ج‏5، ص: 52 و 53) معتقد است؛ عدم فرهنگ وابسته و راه رسیدن به استقلال فرهنگی، وقتی به دست می آید که مراکز فکری و فرهنگی، به ویژه دانشگاه و دانشگاهیان آزادی اندیشه داشته و آزادانه مباحث علمی و نظری را مطرح و نقد نماید، لذا در ادامه می فرماید: «اگر ما یك فرهنگ صحیحى داشتیم... اگر دانشگاه مستقل صحیح داشتیم... اگر ما یك دانشگاه مستقل داشتیم، كار مملكت ما نمى رسید به اینجایى كه هر جایش دست بگذارى خراب است.» (همان)

******************

علت جدایى دولتها از مردم از نظر امام!

‏تسلیم محض کردن مردم!

حضرت امام می فرماید: بعضی نظام ها و دولتها فکر می کنند «آن ملتهاى خواب نیستند كه، شما حكومت كنید برشان، و آنها تسلیم محض باشند... [در حالی که اینگونه نیست] مشكل دولتها یكى مشكله بین خودشان و ملتهایشان است. یك اشكال، اشكالى است كه بین ملتها و دولتهاست كه دولتها خودشان را فرمانفرما و ولى امر و همه چیز مى دانند، و براى ملت هیچ [اعتبارى‏] قائل نیستند. از این جهت از پشتیبانى ملت محرومند... همین خود ایران بود كه در ایران مادامى كه حكومت خودش را مسلط بر مردم، فرمانفرماى مردم مى دانست، و «شاهنشاه» مى دانست و «آریامهر» مى دانست، ملت همراه او نبود... [الآن پس از انقلاب اسلامی] دولتها خودشان را فرمانفرما دیگر نمى دانند. همچو نیست كه بفرستند و بگیرند و بزنند و حبس كنند. هیچ همچو چیزى نیست. وقتى كه آنها فرمانفرما نداشتند، ملت پشتیبانشان است.» (صحیفه امام، 11/94)

**************

مسئله «ظل اللَّه» بودن، از نگاه امام

نگاه ظل اللهی به سلاطین و رهبران کشورها همیشه مورد نقد حضرت امام بود. چنانکه می فرمود: [ممکن است] یك دسته اى باشند كه مثلًا به خیالشان كه خوب، شاه مملكت است- از این حرفها داشتند- شاه مملكت است خوب، از خودمان است! ظل اللَّه است! از این مزخرفات. در صورتى كه ظل اللَّه مسئله اى است، كه اگر این صادر باشد از ائمه علیهم السلام براى حكومتها، كار را خیلى مشكل مى كند. براى اینكه ظل- سایه- آن چیزى است كه از خودش هیچ ندارد. هر حركتى هست از ذى ظل [صاحب سایه] است. ظل اللَّه پیغمبر اعظم است كه از خودش هیچ نیست. هر چه هست وحى است. هر چه هست از خداى تبارك و تعالى است. اگر این مطلب را كه وارد شده باشد كه السلطان ظل اللَّه، فاتحه همه سلاطین عالم را مى خواند. براى اینكه اینها «ظل اللَّه» نیستند. اینها ظل شیطان اند.» (صحیفه امام، 11/96)

***************

رمز بقای مکتب تشیع

امام خمینی می فرماید: «حق پیروز است. منتها ما رمز پیروزى را باید پیدا بكنیم كه رمز پیروزى ما چه بوده است. و رمز بقاى شیعه در این طول زمان- از زمان امیر المؤمنین، سلام اللَّه علیه، تا حالا- در زمانهایى كه شیعه جمعیتش كم بوده است، ناچیز بوده است. حالا- الحمد للَّه- زیاد است. اما آن وقت كم بوده. نه اینكه زیاد در مقابل دیگران. باید ببینیم رمز بقاى این مذهب و بقاى ممالك اسلامى، ممالك شیعى چه بوده است. ما باید آن رمز را حفظش بكنیم. یكى از رمزهاى بزرگى كه بالاترین رمز است، قضیه سید الشهداست. سید الشهدا- سلام اللَّه علیه- مذهب را بیمه كرد.

با عمل خودش اسلام را بیمه كرد. نگه داشت. و آن نهضتى كه آن بزرگوار كرد و شكست داد،- به و لو كشته شد. لكن شكست داد- بر اموى و بر دیگران، آن نهضت باید حفظ بشود.» (صحیفه امام، 11/97)

*************

پیروزى انقلاب، مرهون طبقه مستضعف‏

«این درجه هایى كه [طبقاتى كه‏] شما اسمشان را مى گذارید مثلًا طبقه كذا؛ طبقه پایین. و من آنها را بالا مى دانم... همین طایفه، همین طبقه اند. ما از اینها منت مى كشیم، من دست اینها را مى بوسم. ما مرهون همین طایفه هستیم‏... اینها را حفظ بكنید.» (صحیفه امام، 11/101)

************

از دیدگاه امام

ایجاد خوف براى پیشرفت مقاصد باطل است!

در این باره حضرت امام می فرماید: «از جمله چیزهایى كه دولتهاى بزرگ، ابرقدرتها و به تبع آنها، دولتهاى كوچك عمل مى كنند و از چیزهایى كه آنها براى پیشرفت مقاصد خودشان اجرا مى كنند این است كه ایجاد خوف بكنند در ملتها، دولتهاى كوچك در بین ملت خودشان ایجاد خوف بكنند.

شما دیدید كه در این مدتى كه محمد رضا غصب كرده بود حكومت ایران را، ساواك آن طور تبلیغات مى كرد كه هر خانواده اى شاید گمان مى كرد كه اگر یك كلمه راجع به دولت یا راجع به شاه مخلوع بگوید، این كلمه را آنها مى شنوند و این را به جزا مى رسانند. در همه قشر [هاى‏] ملت، این خوف را اینها ایجاد كرده بودند با تبلیغات دامنه دار خودشان كه ساواك همچو هست كه در هر چند نفر آدم یكى از آنها ساواكى است و حرفها را اگر در داخل خانه ها هم بر ضد رژیم گفته بشود به ساواك مى رسانند و ساواك هم چه خواهد كرد و... به طورى كه در زمان شاه مخلوع، آن طور در بین مردم خوف بود كه شاید برادر از برادرش مى ترسید، پدر از پسر، پسر از پدر، هر دو از زن مى ترسیدند كه مبادا یكوقت ما یك حرفى بزنیم و موجب گرفتارى و آزار و اذیت بشود، و اعدام و حبس و كذا... این یك حیله اى بود كه از سالهاى طولانى اینها براى پیشرفت مقاصد خودشان، این حیله را به كار برده بودند. ملتها هم باورشان آمده بود... باید این خوف را شكست. این یك رعبى است و ارعابى است كه واقعیت ندارد زیاد. آن قدر كه واقعیتش است صد چندان تبلیغات است.» (صحیفه امام، 13/301)

************

نگاه همه جانبه به دین!

نگاه نادرست، نابود كردن اسلام با نام اسلام است.

اساس این است که «اسلام باید یا نباشد یا چنانچه یك صورتى باشد به دست اشخاصى باشد كه از اسلام هیچ اطلاعى ندارند. یك آیه از قرآن را مى گیرند، یك جمله از نهج البلاغه را مى گیرند و به دیگرهایش هیچ كارى ندارند. و با آن یك جمله مى خواهند نهج البلاغه و قرآن كریم و اسلام را از بین ببرند. این جملاتى كه از دهان بعضى از این منحرفین در مى آید، در دیوارها... این جملات نه این است كه اینها به اسلام عقیده دارند... نه اینكه اینها با اسلام آشنا هستند. اینها مى خواهند با شمشیر اسلام، اسلام را از بین ببرند. همینها هم كه در اینجا هستند و سینه مى زنند براى اسلام، بعضیشان با شمشیر اسلام مى خواهند اسلام را از بین ببرند.» (صحیفه امام، 13/364)

*************

باید از روزگار رژیم سابق عبرت گرفت

«باید خیلى متوجه باشیم به اینكه مبادا ما را دوباره در این قید و بندها قرار بدهند. باید ما عبرت بگیریم از آن پلیسِ زمان محمدرضا [شاه] و از آن ارتشِ زمان محمدرضا و از آن ژاندارمرىِ زمان او، و ببینیم كه مردم با آنها چه جور بودند و آنها با مردم چه جور بودند، و نتیجه اش چه شد. مردم با آنها مخالف بودند، آنها هم با مردم مخالف. مثل دو تا دشمن با هم برخورد مى كردند. شما نمى دانید، شماها كه اكثراً یادتان نیست آن زمان سابق را كه وضع كلانتریها چه جور بود. یك كسى كه مى خواست توى كلانترى برود براى یك احتیاجى، چقدر قلبش مى تپید كه حالا مى رود در اینجا چه خواهد شد. این وضع در زمان رضا خان خیلى شدید بود، در زمان دومى هم شدید بود كه انسان وقتى كارى داشت، وقتى احتیاجى داشت كه باید برود آنجا، عزا مى گرفت كه حالا چه بكنم من. در اینجا با من چه خواهند كرد. در حالى كه كلانتریها باید مركز احتیاجات مردم و برآوردن احتیاج مردم باشد. آن طور كردند و آن طور شدند، و ما باید از این مسائل تاریخى عبرت بگیریم و ما آن طور نباشیم... اگر با مردم خوب رفتار بكنید، براى خودتان هست. و اگر با مردم خداى نخواسته بد رفتار كنید، به ضرر خود شماست.» صحیفه امام، 13/372)

**************

در کوچه باغ خاطرات

امام جلوی اجرای حکم سنگسار را گرفت

آیت الله سید حسین موسوی تبریزی در خاطرات خود نقل کرده اند: اول انقلاب یک قاضی در کرمان حکم سنگسار داده بود و حکم با حضور خبرنگاران اجرا شده بود. من آمدم تهران ماجرا را به امام گفتم. امام فرمودند: اصلاً این چیزها نباید ثابت شود. به امام گفتم: گاهی خودشان اقرار می کنند. امام فرمود: چرا به اقرارشان گوش می دهید. من اصرار کردم که اگر با اقرارشان ثابت شد چه کنیم؟ امام فرمود: برای این که چهره اسلام را در جامعه مشکوک می کند و برای اسلام عیب می گیرند اجرا نکنید. از آن وقت تا وقتی امام زنده بود حکم سنگسار اجرا نشد.

************

استفتائاتی از امام

حق الناس با انقلابی و ولایی شدن، ساقط نمی شود!

س ـ با پیروزى انقلاب تحوّلى در من ایجاد شده و از درگاه خداوند طلب مغفرت نموده ام در مورد چگونگى پرداخت حق الناس و تكلیف شرعى كه در این مورد به عهده من است از آن حضرت تقاضاى تكلیف دارم؟

ج - ضامنید و باید از عهده آن برآیید.
[ شنبه 1 آذر 1393 ] [ 08:05 ق.ظ ] [ محمد رجایی نژاد ]

درباره وبلاگ

«شو بدان کُنج درون خُمّی بجوی»،
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

قالب میهن بلاگ download قالب بلاگفا وبلاگ اسکین قالب بلاگ اسکای قالب وبلاگ وبلاگ نویسان قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین